Ý Nghĩa LOGO

Màu sắc: Màu đỏ tượng trưng cho sự mạnh mẽ , sáng tạo trong việc chế tạo, nhiệt huyết nồng cháy trong công việc, và niềm say mê quyết liệt trong việc đấu tranh nâng cao sự phát triển trong ngành. Đồng thời được quyện vào gam màu xanh hòa bình và tỉnh lặng tượng trưng cho sự đấu tranh lành mạnh, đưa nhau đi lên, Màu xanh còn tượng trưng cho sự hài hòa cân đối, sự trung thực và niềm tin giúp giữ vững niềm đam mê và sáng tạo. .sáng tạo nồng nhiệt

Logo : Logo được thiết kế theo dạng hình thoi liên kết biểu tượng cho ngôi nhà chung của CKT, sự kết nối bền vững, CKT là biểu tượng của “ Chung tay- Kiến Tạo- Thành Công”. Chữ K màu đỏ tượng trựng cho sự kiến tạo mạnh mẽ, nồng nhiệt, Chữ C, T màu xanh là sự chung tay, góp sức của các thành viên trong gia đình CKTTECH nói riêng và các công ty cơ khí, nhà máy sản xuất nói chung góp phần chuyển giao, tiếp nhận, phát triển công nghệ sản xuất tiên tiến đưa nền kinh tế Việt Nam đi lên, đưa cái nôi trong ngành sản xuất đi đến Thành công.