Tuyển dụng

Sinh Viên Thực Tập Cơ Khí

Sinh Viên Thực Tập Cơ Khí

Mô tả công việc: - Hỗ trợ công việc cho bộ phận hàn tại xưởng - Hỗ trợ công việc cho bộ phận nguội/hoàn tất - Hỗ trợ công việc cho tổ bảo trì (Khuôn, điện, máy móc thiết bị cơ khí) - Và một số công việc khác khi cần

Tuyển Thợ Hàn ( Tig, inox)

Tuyển Thợ Hàn ( Tig, inox)

Mô tả công việc - Có thể hàn Tig và inox - Biết sử dụng các thiết bị hàn, hàn que, hàn mig, Tig... - Biết kiểm tra chất lượng mối hàn - Thợ cơ khí (Tiện, Nguội, Đánh bóng …) - Thợ cơ khí (Tiện, Phay, Bào) * Công việc cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn