NHÀ MÁY MARICO SOUTH EAST ASIA

Công việc: chế tạo và lắp đặt bồn nấu sa tế 1500 lít

Địa điểm: KCN Sóng Thần 1, Dĩ An, Bình Dương

Chủ đầu tư: Công ty CP ARICO SOUTH EAST ASIA

Năm hoàn thành: 2017