Tầm Nhìn & Sứ Mệnh

CKTTECH luôn hướng tới một đội ngũ kỹ sư và công nhân kỹ thuật giàu kinh nghiệm. Đầu tư máy móc, các trang thiết bị ngày càng hiện đại, tăng cường công tác đào tạo để nâng cao trình độ, nâng cao tay nghề của công nhân với mục tiêu tăng năng xuất lao động, tăng chất lượng sản phẩm đi đôi với việc hạ giá thành sản phẩm.

Đồng thời chủ động đa phương hóa quan hệ, hợp tác, liên doanh với nhiều công ty, tổ chức trong và ngoài nước nhằm mục đích chuyển giao công nghệ, ứng dụng những tiến bộ của khoa hoc kỹ thuật trên toàn thế giới. Góp phần nâng cao nền kinh tế Việt Nam nói chung và trong ngành sản xuất nói riêng.

Các bài viết liên quan