Factory Projects

ARICO SOUTH EAST ASIA FACTORY

ARICO SOUTH EAST ASIA FACTORY

Theo Cục Đầu tư nước ngoài – Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 6 tháng đầu năm vừa qua, nhiều dự án lớn đã được cấp phép đầu tư. Trong đó có thể kể đến như, dự án đầu tư xây dựng nhà máy nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2, Dự án nhà máy nhiệt điện BOT Nam Định 1…

THUAN PHAT FACTORY

THUAN PHAT FACTORY

Work: manufacture and install a 1500 liter cooker Location: Le Minh Xuan Industrial Zone, Binh Chanh Owner: Thuan Phat Food Joint Stock Company Year of completion: 2016

MANUFACTURING AND INSTALLING MANUFACTURING OF SEPARATE PRODUCTION LINE

MANUFACTURING AND INSTALLING MANUFACTURING OF SEPARATE PRODUCTION LINE

Investor: GOLDFOOD Vietnam Joint Stock Company Year of completion: 2016 Work: fabrication and installation of spices production line

MANUFACTURING-INSTALLING MANUFACTURING SYSTEM

MANUFACTURING-INSTALLING MANUFACTURING SYSTEM

Work: fabrication and installation - Chilli Milling System (600kg / h) - Tissue machine (transmission by belt) - Grain tank - Chillers (3-5mm) - Garlic Grinder (375kg / h) Location: Block 06, Tan Dong Hiep A Industrial Park, Di An, Binh Duong Owner: MASSAN INDUSTRIAL ONE MEMBER CO., LTD Year of completion: 2017

ORGALIFE KENKO FACTORY

ORGALIFE KENKO FACTORY

Work: Supply, install UHT pasteurization coolers Location: Phuc Long Industrial Park, Ben Luc, Long An Owner: KENKO ORGALIFE ONE MEMBER LIMITED LIABILITY COMPANY Year of completion: 2016

PROJECT MAINTENANCE FACTORY

PROJECT MAINTENANCE FACTORY

Work: Processing and repairing materials and equipment Location: Lot No. III-10. Street No.1, Industrial Group III, Tan Binh Industrial Park, Tay Thanh Ward, Tan Phu District Owner: Viet Tien Food Technology One Member Co., Ltd Year of completion: 2016